هی زن گریه نکن

14شهریور
زندگی نامه «باب مارلی» با ترجمه مینا صفار منتشر شد
با عنوان «هی زن! گریه نکن»

زندگی نامه «باب مارلی» با ترجمه مینا صفار منتشر شد

کتاب زندگینامه‌ باب مارلی با نام «هی زن، گریه نکن!» نوشته‌ ریتا مارلی با ترجمه‌ مینا صفار منتشر شد.