هیات انتخاب چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران

02شهریور
معرفی هیات انتخاب چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران

معرفی هیات انتخاب چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران

با انتخاب محمدعلی مرآتی دبیر چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران، اعضای هیات انتخاب آثار و گروه های این جشنواره معرفی شدند.