هیئت داوران سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر

۰۴شهریور
هیئت انتخاب آثار جشنواره موسیقی فجر معرفی شدند
در سی و هفتمین دوره

هیئت انتخاب آثار جشنواره موسیقی فجر معرفی شدند

ستاد برگزاری سی و هفتمین جشنواره موسیقی فجر اعضای هیئت انتخاب آثار و گروه های این رویداد موسیقایی را معرفی کرد.