هوگو چاوز

27فروردین

رونمایی از هدیه چاوز به اوباما در نمایشگاه کتاب تهران

رونمایی از هدیه چاوز به اوباما در نمایشگاه کتاب تهران