هومن حاجی عبدالهی

18فروردین
درخواست بازیگر «پایتخت» برای بخشش حمید صفت

درخواست بازیگر «پایتخت» برای بخشش حمید صفت

هومن حاجی عبدالهی در یک پُست اینستاگرامی، خواستار بخشش حمید صفت (رپر) از حکم قصاص شد.