هومان پور مهدى

29مهر
با آهنگسازی هومان پور مهدى و پیرایه پورافر

با آهنگسازی هومان پور مهدى و پیرایه پورافر

گروه «لیان» به خوانندگی علیرضا شاه محمدی و آهنگسازی هومان پور مهدى و پیرایه پورافر در آمریکا به روی صحنه می رود.
+در  تئاتر امریکایی ODC به کارگردانی روزانا گمسون