هوشمند عبادي، حمیدرضا رویین تن، کامران طاهری

۱۶مرداد
گروه نغمه عشاق در شیراز به روی صحنه می‌رود

گروه نغمه عشاق در شیراز به روی صحنه می‌رود

گروه نغمه عشاق ۱۷ مرداد در شیراز به روی صحنه می‌رود.