هوبرت کاپل

31خرداد
کتاب پژوهشی گنجینه «تکنیک گیتار کلاسیک» با ویرایش شهاب منا منتشر شد
توسط انتشارات خنیاگر

کتاب پژوهشی گنجینه «تکنیک گیتار کلاسیک» با ویرایش شهاب منا منتشر شد

شهاب منا یکی از پژوهشگران و ناشران فعال حوزه موسیقی از انتشار کتاب پژوهشی «گنجینه تکنیک گیتار کلاسیک» نوشته هوبرت کاپل ترجمه خشایار تقی پور خبر داد که او مقابله و ویرایش اثر را بر عهده داشته است.