هنگ کنگ

10مهر

در حراج ساتبیز

تابلوی نقاش چینی-فرانسوی ۶۵ میلیون دلار در هنگ کنگ فروخته شد