هنر بداهه نوازی

04اسفند
با همراهی صبا علیزاده و بهنام سامانی

با همراهی صبا علیزاده و بهنام سامانی

تور کنسرت‌های خارجی استاد «حسین علیزاده» با عنوان «هنر بداهه نوازی» و همراهی صبا علیزاده (کمانچه) و بهنام سامانی (تمبک) در شهرهایی از اروپا برگزار خواهد شد.
+پوستر و برنامه کامل اجراها