هنرمندان برگزیده دو بخش موسیقی دستگاهی ایران و موسیقی کلاسیک

19شهریور
در دوره دوازدهم

در دوره دوازدهم

هنرمندان برگزیده دو بخش موسیقی دستگاهی ایران و موسیقی کلاسیک دوازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان در مراسم اختتامیه این رویداد معرفی شدند.