هنرجوی مبتدی

22اردیبهشت
سیامک جهانگیری: آموزش آنلاین موسیقی برای هنرجویان مبتدی چندان مناسب نیست

سیامک جهانگیری: آموزش آنلاین موسیقی برای هنرجویان مبتدی چندان مناسب نیست

این موزیسین درباره تدریس آنلاین می گوید: جدا از موضوع موسیقی که باید آموزش داده شود، ما نیاز داریم بدن نوازنده را هم موقع اجرا ببینیم تا توضیحاتی را به او بدهیم و در آموزش آنلاین ممکن است این شیوه جواب ندهد.