همه می دانند

۱۸اسفند

فیلم جدید اصغر فرهادی در ترکیه هم روی پرده رفت

فیلم جدید اصغر فرهادی در ترکیه هم روی پرده رفت

۱۳بهمن

اصغر فرهادی: هیچگاه ایران را ترک نمی‌کنم

اصغر فرهادی: هیچگاه ایران را ترک نمی‌کنم