همه می دانند

18اسفند

فیلم جدید اصغر فرهادی در ترکیه هم روی پرده رفت

فیلم جدید اصغر فرهادی در ترکیه هم روی پرده رفت

13بهمن

اصغر فرهادی: هیچگاه ایران را ترک نمی‌کنم

اصغر فرهادی: هیچگاه ایران را ترک نمی‌کنم