همسر پری ملکی

29شهریور
پس از یک دوره طولانی بیماری

پس از یک دوره طولانی بیماری

همسر «پری ملکی» خواننده موسیقی ایرانی درگذشت