همسر محمدرضا شجریان

11بهمن
آخرین وضعیت سلامتی محمدرضا شجریان از زبان همسر این استاد موسیقی ایرانی

آخرین وضعیت سلامتی محمدرضا شجریان از زبان همسر این استاد موسیقی ایرانی

همسر محمدرضا شجریان، پس از مرخص شدن این هنرمند از بیمارستان، از ادامه اقدامات درمانی و حمایتی استاد آواز ایران در خانه خبر داد.

22اسفند
زندگی آقای شجریان، امید و تلاش و مبارزه است

زندگی آقای شجریان، امید و تلاش و مبارزه است

روایت همسر شجریان از بیماری ۱۵ساله و روند درمان: صبورانه و امیدوار زندگی می کنم