همایون کاکی

۲۹اردیبهشت
همراه فرزندش همایون کاکی

همراه فرزندش همایون کاکی

کنسرت تنبور نوازی «حیدر کاکی» در حالی در تهران به روی صحنه رفت که «همایون کاکی» پدرش را با نوازندگی تنبک و کوزه در این کنسرت همراهی می‌کرد.
+گزارش تصویری موسیقی ایرانیان از این کنسرت

۲۲اردیبهشت
پدر و پسر کرمانشاهی در تهران به روی صحنه می روند

پدر و پسر کرمانشاهی در تهران به روی صحنه می روند

hot-topic-logoکنسرت تنبور نوازی «حیدر کاکی» در حالی در تهران به روی صحنه خواهد رفت که «همایون کاکی» پدرش را با نوازندگی تنبک و کوزه در این کنسرت همراهی می‌کند.

۱۷اردیبهشت
به صورت بداهه نوازی و براساس موسیقی تنبور و مقامهای کهن آن

به صورت بداهه نوازی و براساس موسیقی تنبور و مقامهای کهن آن

کنسرت تنبور نوازی «حیدر کاکی» در حالی در تهران به روی صحنه خواهد رفت که «همایون کاکی» پدرش را با نوازندگی تنبک و کوزه در این کنسرت همراهی می‌کند.
+جزئیات کامل به همراه پوستر و امکان خرید آنلاین بلیت این کنسرت