همایون مجدزاده

01مهر
چهارم و پنجم مهرماه سال جاری

چهارم و پنجم مهرماه سال جاری

کنسرت گروه موسیقی «کهت میان» به سرپرستی «همایون مجدزاده» چهارم و پنجم مهر در تالاراصلی برج آزادی اجرا خواهد شد.
+تاکنون این گروه، دو آلبوم در سبک موسیقی تلفیقی منتشر کرده است