همایون امیرزاده

۲۵مرداد
انتشار نام محمد رضا شجریان در لیست کمکهای وزارت ارشاد فقط تشابه اسمی است

انتشار نام محمد رضا شجریان در لیست کمکهای وزارت ارشاد فقط تشابه اسمی است

همایون امیر زاده می‌گوید انتشار نام محمد رضا شجریان در لیست کمکهای وزارت ارشاد فقط تشابه اسمی است و هیچ ارتباطی به محمدرضا شجریان هنرمند شناخته شده عرصه موسیقی ندارد.