هفته وحدت

02مهر
محمدرضا علیزاده: جشنواره موسیقی نواحی را با کیفیت بیشتری برگزار می‌کنیم

محمدرضا علیزاده: جشنواره موسیقی نواحی را با کیفیت بیشتری برگزار می‌کنیم

امسال کرمان برای چهارمین سال متوالی میزبان جشنواره موسیقی نواحی ایران خواهد بود. جشنواره ای که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان رویدادی مهم در شناساندن فرهنگ موسیقیایی نواحی مختلف کشورمان محسوب می‌شود.