هفتمین قطعه پروژه نواحی اشک

25مرداد
هفتمین قطعه از پروژه «نواحی اشک» منتشر شد
با عنوان «حضرت علی اصغر»

هفتمین قطعه از پروژه «نواحی اشک» منتشر شد

هفتمین قطعه از آلبوم «نواحی اشک» با عنوان «حضرت علی اصغر (ع)» با صدای متین رضوانی پور تقدیم مخاطبان شد.