هفتاد نغمه در باد

06اسفند
آوازهای علی‌اکبر شکارچی در هفتاد سالگی
در قالب مکتوب و صوت منتشر شد

آوازهای علی‌اکبر شکارچی در هفتاد سالگی

کتاب «هفتاد نغمه در برابر باد؛ آواز علی‌اکبر شکارچی در هفتاد سالگی» دربرگیرنده آوازهای لری، بختیاری و لکی به همراه دی‌وی‌دی صوتی منتشر شد.