هفتادمین شماره فصلنامه ماهور

19خرداد
بررسی موسیقی خیابانی با اتکا بر تئوریِ میدانِ پیِر بوردیو

بررسی موسیقی خیابانی با اتکا بر تئوریِ میدانِ پیِر بوردیو

هفتادمین شماره فصلنامه ماهور منتشر شد. این شماره با همکاری ساسان فاطمی، بابک خضرایی، آرش محافظ، سعید کردمافی و مدیر مسئولی محمد موسوی منتشر شده است. نخستین مطلب این شماره ترجمه‌ای است از مقاله تُلگا بکتاش -موسیقی‌شناس ترک- که به ارتباط میان اوزان عروضی و ادوار ریتمیک در موسیقی عثمانی با تمرکز بر فرم بسته […]