هفتادمین شماره فصلنامه ماهور

۱۹خرداد
بررسی موسیقی خیابانی با اتکا بر تئوریِ میدانِ پیِر بوردیو

بررسی موسیقی خیابانی با اتکا بر تئوریِ میدانِ پیِر بوردیو

هفتادمین شماره فصلنامه ماهور منتشر شد. این شماره با همکاری ساسان فاطمی، بابک خضرایی، آرش محافظ، سعید کردمافی و مدیر مسئولی محمد موسوی منتشر شده است. نخستین مطلب این شماره ترجمه‌ای است از مقاله تُلگا بکتاش -موسیقی‌شناس ترک- که به ارتباط میان اوزان عروضی و ادوار ریتمیک در موسیقی عثمانی با تمرکز بر فرم بسته […]