هامون رحیمی فرد

18بهمن
آلبوم فانوس خیال از هامون رحیمی فرد منتشر شد

آلبوم فانوس خیال از هامون رحیمی فرد منتشر شد

در آلبوم فانوس خیال رحیمی فرد که هم سابقه نوازندگی ویولون ایرانی و هم کلاسیک را دارد، می توان ردی از هر دو نوع نوازندگی را شنید. اما در مجموع فانوس خیال تکنوازی ویولون ایرانی است که در چند مایه‌ی ایرانی مختلف مثل چهارگاه، ماهور و دشتی نواخته شده است.