نیازسنجی و بروز رسانی آموزش های هنری

21شهریور
اولین جلسه نیاز سنجی و بروز رسانی آموزش های هنری برگزار شد
با حضور مدیر کل دفتر آموزش

اولین جلسه نیاز سنجی و بروز رسانی آموزش های هنری برگزار شد

اولین جلسه نیازسنجی و به روز رسانی کیفیت آموزش‌های هنری، با حضور محمد حسین اسماعیلی _ مدیرکل دفتر آموزش _ و اساتید رشته‌های مختلف هنری شنبه ۱۹ شهریورماه برگزار شد.