نوید محمودی

24مرداد

عکسی از دختران غمگین روی پوستر تازه «هفت و نیم»

عکسی از دختران غمگین روی پوستر تازه «هفت و نیم»

13مرداد

تصویری جالب از هستی مهدوی بر پوستر «هفت و نیم»

تصویری جالب از هستی مهدوی بر پوستر «هفت و نیم»

07فروردین

کارگردان تلویزیون درگذشت

سیامک صرافت کارگردان تعدادی از سریال‌ها و فیلم‌های تلویزیون درگذشت.