نوید مثمر

18فروردین
کنسرتِ‌ «نوید مثمر» و «مهرداد ناصحی» در ترکیه برگزار شد
برای شادباش حلول ماه رمضان و در سالن «ایوب سلطان»

کنسرتِ‌ «نوید مثمر» و «مهرداد ناصحی» در ترکیه برگزار شد

کنسرت «نوید مثمر» و «مهرداد ناصحی» در ترکیه برگزار شد.