نوزدهمین جشن خانه موسیقی ایران

15دی
تاریخ برگزاری نوزدهمین جشن خانه موسیقی ایران مشخص شد

تاریخ برگزاری نوزدهمین جشن خانه موسیقی ایران مشخص شد

نوزدهمین جشن خانه موسیقی ایران روز ششم بهمن ماه سال ۹۷ با معرفی برگزیدگان در حوزه آثار تالیفی و کتاب میزبان علاقه مندان موسیقی است.