نورمحمد درپور درگذشت

28اسفند
شامگاه بیست و هشتم اسفند ماه

شامگاه بیست و هشتم اسفند ماه

hot-topic-logo«نورمحمد درپور» دوتار نواز، خنیانگر خراسانی و از استادان بنام موسیقی نواحی ایران، شامگاه بیست و هشتم اسفند ماه بر اثر بیماری سرطان درگذشت.
+«موسیقی ایرانیان» درگذشت این استاد پیشکسوت موسیقی و نوازنده شهیر دوتار را به جامعه هنری ایران و اهالی موسیقی و خانواده آن مرحوم تسلیت می گوید و برای آن زنده یاد علو درجات را آرزو دارد