نوباب

03تیر
برنامه «نوباب» از رادیو نمایش پخش می شود
ویژه برنامه ای برای موسیقی

برنامه «نوباب» از رادیو نمایش پخش می شود

«نوباب» عنوان یکی از برنامه های جدید شبکه رادیویی نمایش با موضوع موسیقی است که از این هفته پنجشنبه ها پیش روی شنوندگان قرار می گیرد.