نوای نی

11مرداد
نوزدهم مرداد ماه سال جاری

نوزدهم مرداد ماه سال جاری

کنسرت «نوای نی» با هنرمندی بهزاد فروهی و تعدادی دیگر از نوازندگان پنجشنبه نوزدهم مرداد ماه در فرهنگسرای ارسباران تهران برگزار می شود.
+جزئیات کامل به همراه پوستر کنسرت