نوای موسیقی آذربایجانی

05اردیبهشت
همزمان با رویداد تبریز ۲۰۱۸

همزمان با رویداد تبریز ۲۰۱۸

نوای موسیقی آذربایجانی، همزمان با رویداد تبریز ۲۰۱۸، توسط بانوان هنرمند تبریزی در تالار وحدت تهران به صدا درخواهد آمد.