نوای موسیقی آذربایجانی

۰۵اردیبهشت
همزمان با رویداد تبریز ۲۰۱۸

همزمان با رویداد تبریز ۲۰۱۸

نوای موسیقی آذربایجانی، همزمان با رویداد تبریز ۲۰۱۸، توسط بانوان هنرمند تبریزی در تالار وحدت تهران به صدا درخواهد آمد.