نواهایی که باید جان بگیرند _ فرهنگی _ موسیقی _ پژوهش _ اجتماعی فرهنگی _ فرهنگي.كنسرت هاي بانوان.آزاده اميري.جامعه شناسي موسيقي

29فروردین
نواهایی که باید جان بگیرند | گفتگو با آزاده امیری

نواهایی که باید جان بگیرند | گفتگو با آزاده امیری

هنر موسیقی به رغم تمامی جذابیت ها و البته محدودیت هایی که بعضا در روند و مسیر خود دارد، در طی سالیان گذشته توانسته است تا بانوان ایرانی را بیش از پیش با خود همراه و هم مسیر سازد. عرصه ای که چند سالی است که شاهد اجراهای زنانه برای زنان است. کنسرت هایی که […]