نوازندگی دف

۲۱آبان
خلق دو اثر جدید در حوزه نوازندگی دف

خلق دو اثر جدید در حوزه نوازندگی دف

از دو نسخه اثر جدید در حضور نوازندگی دف با عنوان‌های «بشنو از دف» جلد ۱ و ۲ و «در مکتب عشق» با حضور اساتید دف تهران و سایر استان‌ها رونمایی می‌شود.