نوازندگی دف

21آبان
خلق دو اثر جدید در حوزه نوازندگی دف

خلق دو اثر جدید در حوزه نوازندگی دف

از دو نسخه اثر جدید در حضور نوازندگی دف با عنوان‌های «بشنو از دف» جلد ۱ و ۲ و «در مکتب عشق» با حضور اساتید دف تهران و سایر استان‌ها رونمایی می‌شود.