نوازنده قوپوز

12آبان
قدردانی هنرمند زنجانی از کادر اجرایی جشنواره موسیقی نواحی
داوودبیگی: امسال جمعیتی در کار نیست ولی این جشنواره می خواهد هنرمند زنده بماند

قدردانی هنرمند زنجانی از کادر اجرایی جشنواره موسیقی نواحی

التفات داوودبیگی نوازنده قوپوز و خواننده زنجانی که در دومین روز از جشنواره موسیقی نواحی به اجرای موسیقی پرداخت، از عوامل برپایی و اجرای این جشنواره صمیمانه تشکر کرد.