نوازنده سرنا

29تیر
محسن کیهانی نژاد از راه اندازی «خانه سُرنا» خبر داد
با هدف حمایت از نوازندگان پیشکسوت و جوان این عرصه

محسن کیهانی نژاد از راه اندازی «خانه سُرنا» خبر داد

محسین کیهانی نژاد از راه اندازی و تشکیل «خانه سُرنا» با هدف حمایت از نوازندگان پیشکسوت و جوان این عرصه و احیای آن در حوزه تولید و اجرای آثار موسیقایی خبر داد.