نمایش بزم رزم در برنامه «عصرانه مستند»

30آبان
سه‌شنبه ۶ آذرماه

سه‌شنبه ۶ آذرماه

چهارمین برنامه از سلسله نشست‌های «عصرانه مستند» به فیلم «بزم رزم» ساخته سید وحید حسینی اختصاص یافت. فیلم مستند «بزم رزم» با حضور سیدوحید حسینی کارگردان این مستند و مهدی یزدانی خرم منتقد و نویسنده سه‌شنبه ۶ آذرماه در برنامه «عصرانه مستند» که به همت خانه مهر رضا برگزار می‌شود، به نمایش درمی آید. حضور […]