نمایشگاهی برای بزرگداشت محمدرضا شجریان

03شهریور
نمایشگاه بزرگداشت شجریان همزمان در ۲ گالری

نمایشگاه بزرگداشت شجریان همزمان در ۲ گالری

گالری‌های نگر و ایده پارسی به صورت همزمان به مناسبت زادروز محمدرضا شجریان، نـمایشگاه گروهی نـقاشی‌خط و خـوشنویسی برگزار می‌کنند.