« نمايشگاه جاده ابريشم با تمركز بر كشورهاي ايران و ازبكستان در فرانسه »

۲۷اردیبهشت

چهره دیگر ایران در فرانسه رونمایی شد

چهره دیگر ایران در فرانسه رونمایی شد