نماهنگ صبح قشنگ

26آبان
نماهنگ «صبح قشنگ» دیدنی شد
توسط مرکز موسیقی «مأوا»

نماهنگ «صبح قشنگ» دیدنی شد

نماهنگ «صبح قشنگ» از تازه ترین محصولات مرکز موسیقی مأوا با موضوع دشواری های روزمره زندگی و تلاش مردم برای کسب و کار حلال منتشر شد.