نقد کردن نقدها

02مهر
روز پنجشنبه پنجم مهر

روز پنجشنبه پنجم مهر

کانون پژوهشگران خانه موسیقی ایران روز پنجشنبه پنجم مهر نشست پژوهشی «نقدِ نقد در موسیقی ایران» را برگزار می‌کند.