نقد فیلم

۰۶مرداد

مجید صالحی و این چهره باورنکردنی!

مجید صالحی و این چهره باورنکردنی!

۱۶تیر

جک گارنر درگذشت

جک گارنر درگذشت

۱۵آذر

نظر متفاوت منتقدان درباره «جوکر»

نظر متفاوت منتقدان درباره «جوکر»

۰۲آذر
ژان دوشت درگذشت

ژان دوشت درگذشت

ژان دوشت درگذشت

۱۴اردیبهشت

دومین قسمت ضعیف کل «بازی تاج و تخت»

دومین قسمت ضعیف کل «بازی تاج و تخت»