نقد فیلم

06مرداد

مجید صالحی و این چهره باورنکردنی!

مجید صالحی و این چهره باورنکردنی!

16تیر

جک گارنر درگذشت

جک گارنر درگذشت

15آذر

نظر متفاوت منتقدان درباره «جوکر»

نظر متفاوت منتقدان درباره «جوکر»

02آذر
ژان دوشت درگذشت

ژان دوشت درگذشت

ژان دوشت درگذشت

14اردیبهشت

دومین قسمت ضعیف کل «بازی تاج و تخت»

دومین قسمت ضعیف کل «بازی تاج و تخت»