نقاره نواز

28دی
کوبشِ نقاره ها در سوگ علی کریم شجاعی

کوبشِ نقاره ها در سوگ علی کریم شجاعی

استاد علی کریم شجاعی، پیر سرشناس نقاره نواز شهداد، صبح پنجشنبه ۲۶ دی ماهِ جاری در سن ۹۴ سالگی دار فانی را وداع گفت.