نقاره تک

31فروردین
صحبت های ناصر وحدتی از آیین‌های موسیقایی رمضانِ زادگاهش
در گفتگویی مطرح شد

صحبت های ناصر وحدتی از آیین‌های موسیقایی رمضانِ زادگاهش

ناصر وحدتی از سرگذشت «نقاره تک» گیلان گفت که روزگاری در نقش سازی اخباری برای بیدارشدن به وقت سحر، در کوچه و خیابان نواخته می‌شد و امروزه تنها در دو بقعه یکی در آستانه اشرفیه و دیگری در لَفمِجان.