نشست خبری آلبوم تا قله

۱۹بهمن
نشست خبری آلبوم سرود «تا قله» برگزار شد
آلبومی برای حضور و پویایی نسل نوجوان

نشست خبری آلبوم سرود «تا قله» برگزار شد

نشست خبری آلبوم سرود «تا قله»در سالن جلسات مرکز موسیقی صدا و سیما برگزار شد.