نشر «چکه»

07مرداد
از سوی گروه «بمرانی»

از سوی گروه «بمرانی»

آلبوم موسیقی «اتوبوس قرمز» اثری از گروه «بمرانی» به سفارش نشر «چکه» در بازار موسیقی کشور منتشر شد.
+این اثر به سبک «بلوز، کانتری و فانک» تولید شده است