نشر نیماز

18آبان
دو مجموعه شعر سپید و غزل مدرن از حسین صفا منتشر شد
از سوی نشر نیماژ

دو مجموعه شعر سپید و غزل مدرن از حسین صفا منتشر شد

دو کتاب جدید حسین صفا با نام‌های «این دست بی‌صدا» مجموعه غزل‌های مدرن و «آه به خط بریل» که مجموعه‌ای از جدیدترین شعرهای سپید این شاعر محسوب می‌شود، منتشر شدند.