نشان هنری

15اسفند
اهدای نشان هنری به ۵۰ موسیقیدان مازندران

اهدای نشان هنری به ۵۰ موسیقیدان مازندران

عباس زارع، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از ارائه نشان هنری درجه یک تا پنج به ۹۹ تن از هنرمندان این استان خبر داد و گفت که ۵۰ نشان از این تعداد به موسیقی دانان استان داده شده است.