نشان ابوالحسن صبا و عیسی بهادری

11اردیبهشت
معرفی اولین دریافت کنندگان نشان ابوالحسن صبا و عیسی بهادری
همزمان با روز معلم انجام می شود

معرفی اولین دریافت کنندگان نشان ابوالحسن صبا و عیسی بهادری

نخستین مراسم اهدای نشان ابوالحسن صبا و عیسی بهادری روز یکشنبه دوازدهم اردیبهشت ماه با معرفی هنرمندان این دوره در هنرستان موسیقی دختران برگزار می شود.