نشاط

18آذر
تاثیر تعیین روزی ملی برای حضور اقوام ایرانی در جامعه با لباس‌های خود

تاثیر تعیین روزی ملی برای حضور اقوام ایرانی در جامعه با لباس‌های خود

نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: استفاده از اشعار شعرای ملی در کنسرت‌های خیابانی قاعدمند در ایجاد نشاط اجتماعی نقش بی‌بدیلی دارد.