نخستین کنسرت زمستانی ارکستر سمفونیک تهران

۰۳بهمن
کنسرت زمستانی ارکستر سمفونیک تهران با روایت‌گری «ژرژ پطرسی» برگزار می‌شود

کنسرت زمستانی ارکستر سمفونیک تهران با روایت‌گری «ژرژ پطرسی» برگزار می‌شود

نخستین کنسرت زمستانی ارکستر سمفونیک تهران به رهبری «شهرداد روحانی» دهم و یازدهم بهمن ماه در تالار وحدت اجرا می‌شود.